Puma Ferrari, Mercedes, BMW cipők használati útmutatója

A garanciális kérdésekben is fontos, hogy tisztában legyünk mi számít helyes használatnak.

1. A lábbeli címkézése

A lábbelikben lévő címkén találhatók a következő adatok:

 • a származási hely
 • modellszám
 • nagyságszám
 1. A cipő fő anyagai a lábbelin elhelyezet címkén találhatók, magyarázatuk az alábbi:

felsőrész

bélés és fedőtalpbélés

járótalp

bőr (természetes bőr)             bevonatos bőr               textil                    egyéb anyag

 

 1. A lábbeli rendeltetése /a konkrét lábbeli rendeltetése bekarikázással jelölve/

 

 • Sportlábbeli, élesstoplis futballcipő SG jellel: füves, mély talajon használható.       
 • Sportlábbeli, gumistoplis futballcipő FG jellel: füves, száraz talajon használható.
 • Sportlábbeli, gumistoplis futballcipő HG jellel: természetes kemény talajon használható
 • Sportlábbeli, apró gumistoplis futballcipő TT jellel: természetes kemény és műfüves 

         talajon használható

 • Sportlábbeli, stopli nélküli futballcipő IT jellel: csak teremben használható.
 • Sportlábbeli, kézilabdacipő, termi: csak teremben használható.
 • Sportlábbeli, kosárlabdacipő, termi: csak teremben használható
 • Sportlábbeli, futócipő: szabadtéren és teremben is használható.
 • Sportlábbeli, futócipő, terep: szabadtéri körülmények között használható.

3.10. Sportlábbeli, teniszcipő: termemben, vagy szabadtéri körülmények között használható.

3.11. Sportlábbeli, fitness cipő: csak teremben használható

3.12. Sportlábbeli, túracipő: kiránduláskor, túrázáskor használható

3.13. Szabadidő lábbeli: olyan nem rendszeres viseletű lábbeli, amelynek szabadidő – és nem

versenysport – jellegű sporttevékenység esetén használható; anyagösszetétele, felsőrész-modellkialakítása, alsórész-szerkezete – a téli időjárási feltételek kivételével – kifejezetten aktív testmozgást tesz lehetővé.

3.14. Rendszeres viseletű téli lábbeli: A lábbeli anyagösszetétele és szerkezete lehetővé teszi a

lábnak a téli időjárási feltételek hatásával szembeni védelmét, s a téli időszakban rendszeres, tartós viseletre alkalmas.

3.15. Rendszeres viseletű tavaszi- őszi lábbeli: olyan lábbeli,

            amely - a téli időjárási feltételek kivételével – tartós viseletre alkalmasak

3.16. Rendszeres viseletű nyári lábbeli: olyan lábbeli, amely

anyaga és szerkezete lehetővé teszi a láb fokozott mértékű szellőzését

3.17. Papucs: általában csak fejrészből, vagy pántokból álló,

   első­sor­ban alkalomszerű házi-, vagy strand viseletre alkalmas, esetleg divat lábbeli.

3.18. Extrém divatlábbeli: különleges konstrukció és/vagy

  keskeny- rövid talp és/vagy egyedi szabásvonal és/vagy legkülönbözőbb szín és/vagy  

  különleges anyagösszetétel stb., elsősorban divatigényeket kielégítő lábbeli

3.19. Egyéb (az előzőekbe nem sorolható): …………………………………………………….

 1. Tisztítás, ápolás

 

Az ápolás alatt a lábbeli szennyeződésektől történő megtisztítását, a szín és a felsőrész különböző szerekkel történő kezelését, kinézetének javítását, regenerálását, és a lábbelinek a megújuló igénybevételre történő előkészítését értjük. Esetenként a kezeléssel a lábbeli egyéb tulajdonságainak megőrzése, javítása is cél.

Tisztítás - ápolás a piktogram, vagy a jelölés alapján, a felsőrész anyaga szerint:

 • bőr (természetes barkájú) felsőrészről az enyhe szennyeződést puha ruhával, puha szőrű kefével, az erősebb szennyeződést bőr radírral távolítsa el, mindkét esetben száraz állapotban. A tiszta és száraz felületet a bőrrel azonos színű, esetleg színtelen cipőkrémmel vékonyan kenje be, majd néhány perc múlva fényesítse ki. Alkalomszerűen használhat szilikonos önfényezőt Soha ne tisztítsa a bőr lábbelit nedves állapotban, vagy vízzel!
 • bevonatos bőr felsőrészről az enyhe szennyeződést puha ruhával távolítsa el, majd kezelje le az erre az anyagokra ajánlott ápolószerrel
 • velúr, vagy nubuk bőr felsőrészről az enyhe szennyeződést puha szőrű kefével távolítsa el. A felületet egyöntetűre hozhatja gumis cipőkefével (csak egyirányba húzza!). Erősebb szennyeződést bőr radírral tüntethet el. Célszerű ezután velúr - nubuk tisztító szivaccsal átdörzsölni a lábbelit. Végül a felsőrész színével megegyező színű /vagy színtelen/ velúr- nubuk spray- vel fújja át egyenletesen az egész felsőrészt.

Soha ne tisztítsa a velúr, vagy nubuk bőr lábbelit nedves állapotban, vagy vízzel! Ne használjon cipőkrémet!

 • zsíros kikészítésű bőr: tisztítás a velúr bőröknél leírtak szerint, ápolás zsíros cipőkrémmel, vagy bőrzsírral
 • lakkbőr: puha szőrű kefével, vagy enyhén nedves, puha ruhával távolítsa el a szennyeződést, száradás után puha ruhával fényesítheti. Használhat lakkbőr tisztítót, de ne használjon cipőkrémet!
 • műbőr: a szennyeződést langyos, tiszta vízzel megnedvesített ruhával törölje le, szárítsa meg sugárzó hőtől távol, majd puha ruhával fényesítse ki. Használhat a műbőrre ajánlott sampont is a kezelési utasításában leírtak szerint. Ne használjon cipőkrémet!
 • textil: puha szőrű kefével - amit csak erre a célra használ - távolítsa el a port, szennyeződést. Erősebb szennyeződések esetén speciális textiltisztító sampon használatát javasoljuk, a használati utasításukban foglaltak betartásával.
 • kombinált - több anyagból készült - felsőrészek: az adott anyagokra javasolt tisztítást, ápolást végezze, ügyelve arra, hogy ne szennyezze az éppen nem tisztított anyagrészt. Amennyiben az anyagok nagyon különböznek egymástól, használhat cipőre kifejlesztett és ajánlott sampont a kezelési utasításában leírtak szerint
 • GORE-TEX, illetve hasonló membránokat tartalmazó lábbelik felsőrészének ápolásához kizárólag a gyártó által erre a célra ajánlott termékeket célszerű használni.
 • bélések, amennyiben szükséges a bélések tisztítása, azt a címkén jelölt anyaguk szerint, a felsőrész anyagoknál leírtak alapján végezze
 • talp: száraz állapotban erősszálú kefével tisztítsa. Amennyiben szennyezett marad, nedves ruhával le lehet törölni, de vigyázzon, hogy a felsőrészt ne szennyezze össze!
 1. Néhány tanács, figyelmeztetés, melyek figyelmen kívül hagyása a lábbeli károsodásával járhat:
 • Az általunk forgalmazott lábbeliktől - a külön jelzetteket kivéve - nem várható el vízállóság. A nubuk, velúr és a textil felsőrészű lábbelik kimondottan nem vízállóak
 • A zárt felsőrészű lábbeliket csak zoknival viselje
 • A záró elemeket (fűző, tépőzár, csat stb.) minden le- vagy felvétel alkalmával oldja, ill. rögzítse, mert a kéregrész károsodhat
 • A záróelemeket olyan szorosan rögzítse, hogy a sarok, a bélés károsodásának elkerülése érde­ké­ben csak minimálisan mozoghasson a cipőben
 • A lábbeli felhúzásakor használjon cipőkanalat
 • Használat után sámfázza ki a cipőt, vagy a fejrészét tömje ki papírral, hogy a hajlási ráncok kisimuljanak!
 • Az átnedvesedett lábbelit - kisámfázva, vagy kitömve - sugárzó hőtől távol, szellős helyen szárítsa
 • Nagyon fontos, hogy a lábbeliket lehetőleg naponta váltsa! A nem izzadós láb is termel izzadságot, amit a bélés /béleletlen lábbeli esetén a felsőbőr húsoldala/ magába szív. Ezt le kell tudja adni, ezért kell pihentetni, szellőztetni a lábbelit. Ellenkező esetben az anyagok idő előtt tönkremennek
 • A hímzett alkatrészek fokozottan sérülékenyek
 • Az időjárásnak megfelelő lábbelit viseljen
 • Ha a lábbelin kisebb hiba keletkezik, azonnal javíttassa meg, ezzel megakadályozza a lábbeli esetleges tönkremenését
 1. Szavatossági szabályok, reklamáció-kezelés

Alapfogalmak

Hibás teljesítés

Az eladó hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Kellékszavatosság (eladói felelősség)

A kellékszavatosság azt jelenti, hogy a termék eladója a vásárláskor a termékben már meglévő hibára visszavezethető meghibásodásért felelősséggel tartozik. Az eladó felelősségét ennek megfelelően csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának). A termék ilyen hibája esetén a vevő szavatossági jogokat érvényesíthet.

A szavatossági jogok sorrendje

Hibás teljesítés esetén a vevőt négyféle szavatossági jog illeti meg: a kijavítás / a kicserélés / az árleszállítás / a vételár-visszatérítési igény (ún. elállás).

A szavatossági jogok közül a vevő választhat, azzal, hogy elsősorban 

 • kijavítást vagy kicseréléstigényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállításátigényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a termék eladójának megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a vevő érdekeit kímélve kell elvégezni.

Határidők

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a vevő a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Melyek azok az esetek, amikor az eladót nem terheli szavatossági kötelezettség?

Az eladó mentesülésére két esetben kerülhet sor:

 • ha a hibát a vevő a szerződéskötés időpontjában ismerte;
 • ha a hibát a vevőnek a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Leértékelt (akciós) termékkel kapcsolatban is van helye minőségi kifogásnak a termék azon részére vonatkozóan, amely nem volt hibás, vagy hibás volt, de erről a fogyasztó nem tud(hat)ott.

 

 

Bizonyítással kapcsolatos tudnivalók

A szavatossági idő első 6 hónapja alatt egyaránt az eladót terheli a bizonyítás, azaz csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A szavatossági idő hátralévő részében a vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a termékben és a hibát nem a vevői rendeltetésellenes használat okozta. 

Fogyasztónak nem minősülő vevők esetében a szavatossági idő teljes időtartama alatt a vevőt terheli a bizonyítás.

Termékszavatosság (gyártói felelősség)

A termék hibája esetén a fogyasztó közvetlenül a termék gyártójához is fordulhat. A vevő a gyártótól kizárólag azt követelheti, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 • a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A termékszavatossági igény a termék forgalmazójával szemben is érvényesíthető.

Fontos figyelmeztetés

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

A panaszügyintézés helye:

A termékkel kapcsolatos esetleges reklamációival elsődlegesen kérjük forduljon a terméket értékesítő üzlethez, ahol panaszáról – az arra irányadó szabályok szerint - jegyzőkönyvet vesznek fel.

Az esetleges fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a vásárló lakóhelye szerint illetékes Békéltető Testület illetékes.              

 1. További információk:

A termék gyártója: A terméken található címkén megjelölt PUMA vállalat.

A termék forgalmazója(eladó): A vásárláskor kapott bizonylaton, illetve vásárlási tájékoztatón megjelölt vállalkozás.

Kedves Vásárló! Mi, a PUMA termék forgalmazói, abban vagyunk érdekeltek, hogy Ön mind termékeinkkel, mind kiszolgálásunkkal, mind pedig tájékoztatási gyakorlatunkkal, továbbá az esetleges reklamációjakor tanúsított készségünkkel kivívjuk elégedettségét és megtarthassuk Önt vevőink között!